2020-02-02

Sodo planavimo etapai ir principai

Parinkdama atraštę dvejojau, kuris žodis tinkamesnis - "planavimas" ar "dizainas". Įrašas atspindi mano, sodininkės-mėgėjos, požiūrį, kurį įtakojo perskaitytos knygos bei patirtys savame sode, tad "dizaino" sąvoka lai lieka profesionalų tekstams, o aš šiame įraše apžvelgsiu sodo planavimo procesą iš savos perspektyvos.

Sodininkams skirtoje literatūroje dažnai persipina planavimo etapai ir naudojamos dizaino priemonės. Kiekvienas dizaineris turi savo metodiką. Jose daug kas bendro, bet tuo pačiu prieinama kiek kitu kampu ir savaip sudėliojami taškai ant "i". Taigi, vieno vienintelio "teisingo" sodo planavimo būdo nėra ir negalėtų būti. Man norėjosi aiškiai apibrėžti planavimo žingsnius, t.y. darbus, kuriuos turime atlikti planuodami sodą, bei į atskirą grupę išskirti priemones, kurios gelbsti sudarant bendrąjį ir augalų planus. Na ir, žinoma, planuojant sodą turėtų pasitarnauti baziniai principai, tokie kaip vienovė, paprastumas, pusiausvyra, ritmas bei dinamika. Bet apie viską nuo pradžių.


Septyni sodo planavimo etapai


1   Norai ir poreikiai


Norai ir poreikiai yra pirmasis "namų darbas", kurį atliekame pradėję kurti sodą. Kaip įsivaizduojame savo svajonių sodą? Kokia sodų stilistika mus žavi? Kokią nuotaiką jis turėtų spinduliuoti? Kokias funkcijas turėtų talpinti sodas? Ką jame veiksime? Kokie poreikiai tų, kurie taip pat naudosis sodu? Ar yra elementų, be kurių savo sodo neįsivaizduojame? Norime uždaro ar atviro sodo? Kas mums svarbu, kokią savęs dalelę norėtume atspindėti sode? ... ir t.t. Norų sąrašas gali išsitęsti kone iki begalybės. Žinoma, visko nesutalpinsime, bet šiame etape nereikėtų savo minčių riboti. Metas atrinkti, išgryninti idėjas ateis vėlesniuose žingsniuose, tad kol kas lai mintys liejasi laisvai.

2   Vieta ir kontekstas


Antrasis žingsnis siūlo apsidairyti ir suprasti. Suprasti vietovę, supančią aplinką, vyraujantį kraštovaizdį. Pagalvoti apie istorinį vietovės kontekstą bei dabartinį laikmetį. Kiekviena vietovė turi savo charakterį, tereikia stabtelėti ir pajausti. Vieta ir kontekstas paprastai pasufleruoja temą, kurios tęstinumą galime pabandyti išlaikyti ir savame sode.

3   Sodo idėja


Apmąstę savus norus ir kontekstą pereiname prie svarbiausio - pagrindinės sodo idėjos, temos, "didžiojo paveikslo". Minties ašies, apie kurią suksis vėlesni sprendimai. Štai čia ir ateina metas atrinkti, kas yra svarbiausia, o kas perteklinio, kokia tema riša viską į vieną visumą. Kuo sąžiningiau atliekamas šis žingsnis, tuo paprasčiau būna vėliau. Neskubėkime, skirkime teik laiko, kiek reikia. Išgryninti, iškristalizuoti pagrindinę idėją nėra taip paprasta, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Šis etapas vertas pastangų, idant sodas vėliau tarsi nejučia papasakotų, apie ką visa tai.

4   Apribojimai


Prieš pereidami prie konkretaus sodo plano, turime būtinai pagalvoti, kokie yra apribojimai. Iš vienos pusės, tai sklypo duotybės - topologija, orientacija, klimatas, dirvožemis, drėgmės bei šviesos kiekis, egzistuojantys sklypo ar jo artimos aplinkos elementai, kurių pačių ar jų padėties pakeisti negalime. Iš kitos pusės, ne ką mažiau svarbūs ištekliai. Tiek laiko, tiek finansiniai. Svajonės ir gražios idėjos - puiku, tačiau vėliau neišvengiamai susiduriama su realybe - kiek turime laiko ir jėgų palaikyti sodą tokį, koks jis užmanytas. Į visus šiuos ribojančius veiksnius derėtų atsižvelgti, antraip užuot džiaugęsi sodu ir gyvenę su juo darnoje, nė nepastebėsime, kaip imsime tarnauti.

5   Bendrasis sodo planas


Už visų šiame etape padaromų sprendimų slypi tam tikras tikslas - praktinis ar estetinis. Mūsų pasirinkimus turėtų nulemti pagrindinė sodo idėja, "didysis sodo paveikslas". Braižydami bendrąjį sodo planą nusakome sodo karkasą, griaučius: paskirstome, kiek ir kur bus erdvę užimančių tūrių, o kiek laisvos erdvės, sklypą zonuojame atsižvelgdami į sodo atliekamas funkcijas, išdėstome principinius bei charakterį diktuojančius elementus, erdvės akcentus, juos išryškiname. Erdvėms apibrėžti pasitelkiame linijas ir formas. Parenkame tinkamas proporcijas ir randame balansą tarp skirtingų erdvės tūrių ir elementų. Pagalvojame, kokie vaizdai atsivers žvelgiant iš skirtingų sodo vietų, kur reikalinga priedanga, o kur priešingai - yra į ką akis pagano ar turime ką parodyti. Galime numatyti spalvų paletę. Tai, kaip skirtingus elementus apjungsime į visumą, turės didelę įtaką galutiniam rezultatui. Braižydami bendrąjį sodo planą nesirenkame konkrečių augalų ar medžiagų, mąstome abstrakčiau - tūriais, formomis, linijomis, spalvomis ir pan. Šio žingsnio finale turime sodo planą, kuriame numatyta vieta visiems  sodo elementams, tampa aišku, kiek edvės jiems skirta. Belieka detalizuoti.

6   Medžiagų parinkimas


Numatant medžiagas atsižvelgiame į ribojančius veiksnius (finansai, klimatas, laikas priežiūrai) bei stengiamės išlaikyti vienovę, nesirinkdami pernelyg daug skirtingų medžiagų. Iš kokių medžiagų paletės rinktis, vėlgi padeda apsispręsti pagrindinė sodo idėja. Šiame žingsnyje pagalvojame apie bendrajame sodo plane numatytus "negyvus" sodo elementus - dangas, sodo baldus bei statinius, dekoro ir apšvietimo elementus.

7   Augalų planas


Pagaliau ateina metas parinkti augalus ir sudaryti jų sodinimo planą. Ko gero tai, ką nekantraujame daryti dažnas iš mūsų. Žinoma, šiame etape vėlgi nepamirštame "didžiojo sodo paveikslo" ir atsižvelgiame į augalų atliekamą vaidmenį numatytoje sodo erdvėje. Kaip derinti augalus, kokia metodika remiantis juos komponuoti drauge, esama išties nemažai literatūros (angl. planting design). Itin plačiai ši tema išplėtota išpopuliarėjus natūralistinio želdinimo idėjoms. Tiesa, bendrieji principai gana neblogai pritaikomi ir kitos stilistikos želdynuose. Nemažinant bendrumo, augalai pagal savo atliekamą vaidmenį skirstomi į šias grupes:

 • strutūriniai augalai - pasižymi architektūriškumu, esti patrauklūs ir matomi viso sezono bėgyje, formuoja paskiro želdyno "griaučius"; 
 • užpildantys, teminiai augalai - puikiai atspindi sodo temą bei užpildo erdvę tarp struktūrinių augalų. Paprastai tai "darbiniai arkliukai", atidirbantys tam tikru sezono periodu;
 • augalai-akcentai - pasižymį išskirtinėmis, akį traukiančiomis savybėmis, padeda sudėlioti akcentus sode ar paskirame želdyne;
 • papildantys augalai - dažnai tai įnešantys spontaniškumo ar tam tikru sezono metu plykstelėjantys augalai. Tipiniai pavyzdžiai - svogūninės ar vienmetės gėlės mišriuose ar daugiamečių gėlių želdynuose.  

Numatydami sodinimo schemą ar derindami augalus po ranka turime tuos pačius įrankius, kaip kad ir sudarant bendrąjį sodo planą - liniją, formą, spalvą, tekstūrą, ... Numatant sodinimo schemą taip pat pasitarnauja motyvo (angl. pattern) parinkimas, pvz. atsitiktinis, mozaikos, pasklidusio guoto, bangų, serpantinų ir pan.

Penki baziniai principai


Planavimo žingsnius turėtų lydėti bendrieji principai. Tai lyg vertybės, kuriomis vadovaujantis kur kas lengviau keliauti tikslo link.

1   Vienovė


Vienovė nusakoma ryšiu tarp daugelio sodo (ir jo aplinkos) elementų, rišančios gijos buvimu. Viskas sukasi apie tą pačią idėją ar temą. Vientisumo pojūtis sukuria harmoniją, padeda susidaryti bendrą vizualų įspūdį. Vienovė kalba apie darną ir tam tikros tvarkos buvimą.

2   Paprastumas


Mažiau yra daugiau. Iš tiesų, paprastumas ir saikingumas dažnai esti kur kas efektingesnis nei įmantrumas ir gausa. Venkime pernelyg didelės aibės skirtingų augalų, medžiagų, formų bei spalvų. Saikingumo principo kur kas lengviau laikytis prisiminus, kad forma seka funkciją, t.y. visa turi turėti racionalų pagrindą. Paprastumas sode suteikia ramybės pojūtį.

3   Pusiausvyra


Pusiausvyra neatskiriama nuo išlaikytų proporcijų ir balanso. Proporcija apibūdinama kaip harmoningas ryšys tarp ilgio, aukščio, pločio santykyje su supančia aplinka, erdve ir žmogumi. Balansas nusakomas panašaus optinio svorio išlaikymu tarp skirtingų erdvės elementų. Paprastai gana intuityviai jaučiame, ar proporcijos tinkamos ir ar išlaikytas balansas. Planavimo etape surasti pusiausvyrą padeda eskizų piešimas. Norinties apčiuopiamesnio būdo - verta pabandyti atsispirti nuo universalios "auksinio pjūvio" taisyklės.

4   Ritmas


Ritmas - tai nuolatinis atkartojimas. Augalų, formų, spalvų. Ritmas suteikia aiškumo ir įneša gyvybės. Gana nesunkiai pritaikoma ir efektyvu.

5   Dinamika


Dinamika nusakoma kitimu (laike ir erdvėje), kontrastu, spontaniškumu (ar jo efektu) sode. Idant sodas būtų įdomus, kviečiantis tyrinėti, kažkas turėtų patraukti akį, tarsi vesti per sodą. Paprastai patraukliai atrodo vienoje vietoje esančios priešybės. Iš supančios aplinkos išsiskiriantys akcentai kuriam laikui sulaiko žvilgsnį ir paskatina keliauti jų link. Norėdami sukurti nenuspėjamą sodą, pasitelkime kontrastą. Tik vėlgi, kontrastą taikykime saikingai, antraip jis praras savo galią.

Sėkmingas sodo planas


Matyt dažną sodininką aplanko jausmas, kad sodas niekada nebūna "pabaigtas". Kūrybinis procesas tęsiasi grįžtant prie vieno ar kito žingsnio, aspekto. Kaip žinoti, kad planas iš esmės yra pavykęs arba, kalbant šiuolaikiniais terminais, sėkmingas? Atsakymo toli ieškoti nereikia, jis slypi mumyse. Pamatuoti išties paprasta, tereikia atsakyti į kelis klausimus. Kaip jaučiamės sode? Ar jis mus džiugina? Ar jaučiame pasitenkinimą rezultatu? Jei atsakome teigiamai, vadinasi, mums pavyko.

8 komentarai:

 1. Galvojau ar prasminga lįsti su komentarais. Nežinau iš tiesų, bet kažokį atsaką gauti po įdėto darbo kuriant postą turbūt vistiek smagu.
  Visa kas surašyta jame yra nenuneigiama tiesa. Tikrai, visi punktai, eiliškumas- nepriekaištingai. O štai realybė ir kodėl einant nuoširdžiai papunkčiui naujokui/mėgėjui yra sunku (mano patirtyje) yra tokia:
  1. sukurti sodą, o ne gražių augalų ekspoziciją reikia kitokio pamatinio požiūrio, tai reiškia atsirišimą nuo kiekvieno augalo, nuo 'nu bet kaip gražu, noriu'. To nepadarius išjudėti sunku.
  2.Idėja arba vienovė - nors ir skamba paprastai, nėra taip lengvai suvokiamas dalykas. Kaip ir 'kokio nori jausmo sode, arba 'apie ką jis turėtų būti'. 'Kad būtų gražu'- yra dažnas atsakymas, kuris turbūt reiškia 'nežinau'.
  3. 'Mąstome abstrakčiau'- labai gerai nusakantis kryptį dalykas, bet paprastai, jei nebuvai susidūręs su mąstymu abstrakčiai dizaino pavidalu - irgi sunku suvokti kas tai turi būti.
  Sąrašą galima būtų tęsti, manau būtų visai naudinga, jei pasidalintum kas tau pačiai buvo/yra sunku tame kelyje. Ir kas padėjo/nepadėjo.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ačiū, Ele, gauti atsaką iš tiesų labai smagu. Rašydama šį įrašą sakiau, kad greičiausiai viena ir teperskaitysiu iki galo. Vis tik džiugu, kad šiek tiek apsirikau ;) Prie tokiu būdu “į stalčiukus” nugulusio vaizdo teko eit ne vienerius metus. Ir šiandien toli gražu daug kas nėra trivialu. Ir niekada nebus. Tuo ir žavus sodo kūrimas. Apie kiekvieną iš etapų ar principų galima kalbėti atskirai. Praktiškiau ir per savas patirtis. Tokių minčių turiu. Ačiū už paskatinimą :)

   Panaikinti
 2. Kaip džiaugiuosi atradusi blogą vėl, ryju viską :)

  AtsakytiPanaikinti
 3. Dėkoju, labai patiko. Mažai randu tokių tekstų lietuvių kalbą. Susidūriu su to profesionalai su mėgėjais dalinasi gan snobiškai, maždaug - "reikia turėti ypatingą pojūtį" suprask jei esi kitoje veikloje tai savaime aišku jokių tokių pojūčių neturi, ir neverta gaišti laiko, pakaks primityvių patarimų.
  Taigi labai jums dėkinga, jog rašote

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ačiū, kad užsukate, paliekate atsiliepimą. Tai padrąsina dalintis mintimis :)

   Panaikinti
 4. Ačiū, kad taip gausiai viskuo dalinatės! Skaitau visus Jūsų tekstus. Aš pati naujokė, geras pusmetis domiuosi kaip savo nediduką pavėsingą plotelį paverst vieta, kurioje jauku pasedėt. Augalų net ir pavėsingoms vietoms nemažai, norisi visų, bet suprantu, kad bus chaosas.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Vita, džiugu, kad randate naudingos informacijos. Pamenu, manoji pradžia buvo gausi visko. Ir dabar nėra lengva atsisakyti įvairovės vardan vienovės. Atsirinkti tai, kas tinkamiausia, užtrunka - pažinti augalus, savo sodo duotybes. Kita vertus, šis procesas teikia begalę džiugesio, o tai kur kas svarbiau nei tobulas rezultatas.

   Panaikinti