2020-05-04

Knygų lentyna: bandymas pažvelgti į pamatinius sodų kūrimo principus

Dairydamasi po knygynus internete stengiuosi atkreipti dėmesį į knygas, kurios padėtų pažvelgti į sodų kūrimo principus kiek plačiau. Paieška pasirodė nesanti labai lengva - kišo koją nežinojimas, ko tiksliai ieškau, o ir vyraujanti sodinės literatūros tematika kreipia žvilgsnį kiek kita linkme. Vis dėlto, šį bei tą radau, perskaičiau ir noriu pasidalinti įspūdžiais.

  • Carter, George. (2018) Setting the Scene: A Garden Design masterclass from Repton to the Modern Age, Pimpernel Press.

Šios knygos autorius - sodų dizaineris George Carter, ne kartą pelnęs medalį Čelsio gėlių parodose. Knygoje apžvelgiami sodų kūrimo aspektai, kurie lydi G. Carter kuriamus sodus. Autorius minčių semiasi praeityje. Vienas pagrindinių jo įkvėpėjų - XVIII-XIXa. kraštovaizdžio dizaineris Humphry Repton, kurio palikimą sudaro ne tik knygos, bet ir vadinamosios "Red Books", kuriose pateikti klientams siūlyti sprendiniai. Kievienas knygos skyrelis pradedamas H. Repton citata, kuri, nepaisant pasikeitusio laikmečio, sodų mastų ir stilistikos, stebina savo aktualumu. Knygos autorius nagrinėjamas temas gausiai iliustruoja savo kurtų sodų pavyzdžiais. Knygoje kalbama apie sodo charakterio, konteksto, plano bei struktūros svarbą. Didelis dėmesys skiriamas sodų prieigoms, įvažiavimą lydintiems vaizdams. Aptariama gėlių sodo bei malonumų sodo, kuris ankstesniais šimtmečiais buvo skirtas pasivaikščiojimams, vieta sode. Plačiai plėtojamos vandens sode ir sodo architektūros elementų temos. Atkreipiamas dėmesys į šviesos ir šešėlio kaitą, jų kuriamus efektus. Didžioji dalis knygoje pateikiamų sodų yra formalūs ar turi formalių elementų. Autorius simpatizuoja pereinančio sodo minčiai - nuo formalaus arčiau namų, į neformalų - tolėliau. Nors mūsų pačių sodas nėra kuriamas remiantis formaliuoju stiliumi, tačiau išties yra ko pasisemia. Ši knyga atkreipė dėmesį į aspektus, kurie padeda sukurti patrauklų sodo "paveikslą". Sodo sluoksniai (artimasis, vidurinis, tolimasis), žvilgsnio patraukimas ar stabdymas naudojant sodo akcentus, vaizdo įrėminimas, aiškumas ir t.t. Sakyčiau, knygos pavadinimas parinktas itin taikliai ir puikiai atspindi prieš pora šimtmečių vyravusias idėjas, kurios, nepraradusios aktualumo, pateikiamos dabarties sodų plotmėje.
  • Chen, Gang. (2011) Planting Design Illustrated, ArchiteG.

Jei reiktų trumpai nusakyti šios knygos pobūdį, rinkčiausi knygos-konspekto (su papildomomis analizėmis) apibūdinimą. Pradėjus skaityti kiek trikdo tekstas, kuriame paryškintu ar pabrauktu šriftu atkreipiamas dėmesys į svarbesnius aspektus, tačiau greitai susigyvenama ir dėmesys krypsta į tai, kas svarbiausia - knygos turinį. Pirmasis skyrius apžvelgia bazinius dizaino principus - čia lyg vadovėlyje rasite visa (ir, tikėtina, kiek daugiau), ką po trupinėlį rinkote sodų dizainui skirtoje literatūroje. Vėliau knygoje pereinama prie dviejų pagrindinių linijų sodų dizaine - formalaus ir laisvo stiliaus sodų. Pradedama istoriniu kontekstu - skaitytojas supažindinamas su sodų vystymosi istorija, filosofiniais pamatais. Man, lig šiol giliau nepasidomėjusiai sodų istorija, ši istorinio konteksto apžvalga leido ne tik susidaryti bendrą vaizdą, bet ir atrasti šviežiai išleistą Penelope Hobhouse ir Ambra Edwards knygą "The Story of Gardening", kuri neabejotinai praskaidrins lietingas dienas ar ilgus žiemos vakarus. Gang Chen knygoje nuo istorijos pereinama prie dizaino principų, naudojamų formalaus ir laisvo stiliaus soduose. Kinijos sodai, kuriami laisvu stiliumi, nagrinėjami išsamiau. Pateikiamas palyginimas su japoniškais ir anglų laisvo stiliaus sodais. Knygos pabaigoje radau sau "desertą" - skyrelį apie augalų (medžių), sodinamų grupėse, komponavimo principus. Nors ir šie principai-taisyklės plačiai naudojami kuriant rytietiškus sodus, tačiau išgryninti laiko tėkmėje tapo universalūs ir kuo puikiausiai pritaikomi bet kuriame laisvo stiliaus sode.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą